ISHA Moon Eyes

 

ISHA Moon Eyes


C.I.B. CZAGA z Czarnego Dworu x Orson

born: 17.05.2009

współwłaściciel - co-owner: Piotr Kiszka
( POLSKA - POLAND )

CHAMPION PRACY - Working Champion of Poland
IKP 2013 - SG, 1st prize 136/136 points (4h searching) nomination to Schausuche

Młodzieżowy Champion Polski - Junior Champion of Poland
Champion Polski - Champion of Poland
 3x res.CACIB
Próby Pracy - dyplom 1 stopnia - Working Test for Young Dogs - 1st prize
Memorial Milana Novotneho 2nd prize
3x Regionalny Konkurs Wielostronny dyplom 1 stopnia - 3x Regional Multilateral Competition 1st prize
Krajowy Konkurs Wielostronny dyplom 1 stopnia - Krajowy Multilateral Competition 1st prize
Międzynarodowe Field Trialsy dyplom 1 stopnia - International Field Trials 1st prize
Krajowe Field Trialsy dyplom 1 stopnia - National Field Trials 1st prize
Trialer title
HD-A, EBJ-free

4x CPC, CACIT
EBJ- free, HDA, ED-0