IRA Moon EyesIRA Moon Eyes

C.I.B. CZAGA z Czarnego Dworu x Orson

born: 17.05.2009

współwłaściciel - co-owner: Leszek Brukman
( POLSKA - POLAND )

MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA KLUBU 2010 - JUNIOR CLUB WINNER PL 2010
Młodzieżowy Champion Polski - Junior Champion of Poland
Champion Polski - Champion of Poland

  CACIB, BOB, BOG2
Próby Pracy - dyplom 1 stopnia - Working Test for Young Dogs - 1st prize
Memorial Milana Novotneho 1st prize - res.CACT

Field Trialsy dyplom 1 stopnia - Field Trials 1st prize
Międzynarodowy Konkurs Wielostronny dyplom 3 stopnia - International Multilateral Competition 3 prize
Regionalny Konkurs Wielostronny dyplom 1 stopnia - Regional Multilateral Competition 1st prize
CPC
EBJ- free